Entourage effekten

Begrebet ”entourage-effekt” blev første gang præsenteret af en gruppe forskere i 1998 (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014299998003926?via%3Dihub).

Forskerne bag ”Entourage-effekten” beskrev og påviste fænomenet, at forskellige kombinationer af de kemiske forbindelser i cannabisplanten skabte varierede fysiologiske og psykologiske effekter end blot et enkelt stof i sig selv.

Terpener er de stoffer der giver cannabisplanten sin karakteristike duft. I dyremodeller har terpener fra cananbis planten vist sig at have en angst-dæmpende effekt. Derfor menes det at terpenerne sammen med cannabinoiderne kan have en endnu stærkere effekt på angst, end blot cannabinoider alene (Ferber et al. 2020).

Ligeledes har dyreforsøg med smertemodeller vist at ren CBD i små doser reducerede smerten indtil et vist punkt, hvorefter en øget dosis ikke var lig med en mere smertestillende effekt. Da forskerne skiftede til en fuldspektret cannabis-olie med tilsvarende CBD-niveau, blev den smertestillende effekt øget, sammenlignet med ren CBD i samme dosis. Derved kan vi konkludere at effekten af cannabis er mere end summen af de enkelte aktive komponenter. Der findes altså en synergi imellem de aktive stoffer i cannabisplanten, der potentielt forstærker cannabinioderne effekt.

Illustration af entourage effekten. Kilde Shutterstock.